۰۹۳۵۹۹۹۸۸۸۸
۰۹۳۵۹۳۵۸۰۷۰

نمونه عکس‌ها

  عکاسی صنعتی و تبلیغاتی دارای دسته بندی های متعددی می باشد که باید متناسب با هر کدام تخصص و تکنیک های ویژه ای بکار برد. همچنین در بعضی موارد باید از چند تکنیک مختلف در یک عکس استفاده کرد، مانند عکاسی از محصولات، عکاسی تبلیغاتی، عکاسی مواد غذایی و عکاسی محیط های آزمایشگاهی. عکاسی محصول خود دارای دسته بندی های بسیار زیادی مانند عکاسی اشیاء براق، عکاسی جواهرات ، عکاسی اجسام دارای شکل، بافت  و رنگ های مختلف و .... می باشد.

ارتباطی نزدیک‌تر با رادین استودیو در شبکه‌های اجتماعی...